top of page

Алатница Copy

АЛАТНИЦА ЕУРОЕДИЛ ХОЛДИНГАлатницата е формирана во март 2018 година ,од веќе искусен тим кој претходно работи за компанијата како надворешен соработник 

Тони Димитриески од

ГРАВЕР-Скопје.

Алатницата работи за  внатрешните потреби на компанијата за производство и одржување на алатите за штанцање на лим.

Поставување и одржување на линиите за штанцање.

Исто така и за надворешни компании   изработува прогресивни алати за штанцање на лим.

Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page