top of page

Сечен лим на ленти во ролни.


 Сечење на лим надолжно (слитување)

  •  ширини на ленти по                 барање на  нарачателот.

  •  дебелина на лимот од 0,4 до  2 mm,

  •  максимална ширина на лимот 1250 mm

  •  минимална ширина на исечената лента е 20 mm,​

  •  влезен внатрешен пречник на котур од ϕ 400 mm,

  •  излезен внатрешен пречник на котур  ϕ 500 - ϕ 550mm

  •   максимална тежина на влезниот котур 22 000kg.

Power in Numbers

20

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page